آدنا شاپ


با سلام هر وقت شبا که سیستم را خاموش می کنم صبح روشن می کنم می بینم هر چی نرم افزار جدید نصب کردم و یا چیزی دانلود کردم پاک شدند و سیستم به حالت چند روز پیش برگشته دیگه هیچی نمی تونم نصب یا چیزی دانلود کنم کلافم کرده

درباره : شاپی