آدنا شاپ


سلام
کامپیوتر من داخلش برنامه آفیس نصب میکنم بعد از چند بار خاموش و روشن شدن آفیسش حذف میشه
آخه چرا؟

درباره : شاپی