آدنا شاپ


چطور میتونم توسط مودم adsl برای هر دستگاه (موبایل یا لبتاب) محدودیت حجم دانلود تعیین کنم؟؟؟

درباره : شاپی