آدنا شاپ


من از این سامانه پیامکی استفاده کردم و اسم اون سحر اس ام اس هست خیلی خوبه امکانات خوبی داره
از رو نقشه می تونی به هر شهر و محله پیامک بفرستی به اینجورسایتها که اس ام اس تبلیغاتی ارسال می کن ان می گن پنل اس ام اس
درباره : شاپی